De druk op de infrastructuur komt uit alle hoeken van de medewerkers. Het credo ‘meer met minder’ blijft luid klinken. Management, medewerkers en klanten zijn veeleisend. Een ieder verwacht probleemloos toegang en gebruik te kunnen maken van de IT infrastructuur tevens verwacht iedereen een hoge betrouwbaarheid en steeds snellere prestaties.

Ketenmonitoring om kosten te besparen

De gevolgen van serveruitval zijn afhankelijk van veel verschillende factoren, bijvoorbeeld het type server welke uitgevallen is: een Active Directory server, VMware ESX server, of bijvoorbeeld een applicatie server (Java, SAP, Exchange). Hoe lang de server(s) niet bereikbaar is (zijn) speelt uiteraard ook een grote rol. Bij een uitval van enige minuten kan de impact voor een organisatie al zeer groot zijn. Een kleine uitval kan voor langere tijd logistieke processen verstoren. Voor langere uitvaltijden kan je berekenen hoeveel arbeidstijd (dus kosten) er verloren is gegaan.

Als het probleem een e-commerceserver betreft, kan je berekenen aan de hand van het gemiddeld aantal bestellingen wat het verlies aan omzet is. Klanten kunnen geïrriteerd raken omdat ze niet snel genoeg geholpen worden; zeker als ze dit wel gewend zijn. Het imago van de organisatie kan een deuk oplopen i.v.m. de negatieve publiciteit, bestaande klanten zoeken bijvoorbeeld alternatieven bij de concurrentie.

Inzicht verkrijgen door de keten te monitoren

Als we iets willen en kunnen zeggen over de ervaring van de eindgebruiker moeten we in staat zijn om verstoringen in de IT infrastructuur zo snel mogelijk te detecteren en dus op te lossen. Dit zonder dat we de ervaring voor de eindgebruiker verstoren en indien dit toch het geval is dat we de impact zo laag mogelijk kunnen houden.

Met eG Enterprise bewaken en monitoren wij alle componenten in de IT Infrastructuur. Dit gaat om Servers, Storage, Firewalls, Netwerkcomponenten en applicaties. Monitoren van deze componenten kan middels agentless of agent based. Agentless monitoren heeft als grote voordeel dat op plekken waar het niet mogelijk is om een agent te plaatsen b.v. bij componenten die zich in de cloud bevinden er ook van buitenaf gemonitord kan worden.

Een andere manier van monitoren is synthetische monitoring (synthetic monitoring). Hierbij zet eG Enterprise een robot in om scripts uit te voeren die handelingen van een eindgebruiker simuleert. Meerdere robots kunnen naast elkaar worden ingezet om zodoende meerdere gebruikers te simuleren, zodat er een constante stroom van monitoring is en de beheersorganisatie snel kan inspringen op mogelijke verstoringen. De voordelen van deze manier van monitoring is dat je altijd data hebt en dat je een vast patroon afspeelt binnen de applicatie zodat je in de resultaten geen invloeden van buiten hebt. Problemen in de applicatie kunnen al gedetecteerd worden voordat een gebruiker deze ervaart.

Real-Time Monitoring:

Real Time Monitoring wordt veelal gebruikt om op ieder moment inzicht te hebben in hoe gebruikers het werken van de applicatie ervaren, dit biedt continu de informatie om real-time de juiste beslissingen te kunnen nemen en trends te zien ( trendmonitoring).

Van reactief naar proactief beheer met behulp van keten monitoring:

De meeste organisaties maken gebruik van verschillende applicaties die steeds vaker in beheer zijn bij een leverancier of een fabrikant en geleverd worden als SaaS dienst. Als organisatie heb je daardoor minder kennis nodig om de applicaties technisch te onderhouden. De uitdaging gaat zitten indien meerdere applicaties van verschillende leveranciers samen een keten vormen.

Met behulp van eG Enterprise monitoren wij met behulp van real user monitoring en synthetic monitoring hoe de applicatie presteert. Zodat je als beheerder regie kan voeren op de prestaties in plaats van je te moeten focussen op de techniek. Indien er een probleem of afwijking wordt gesignaleerd zie je in één oogopslag (root-cause) waar in de keten het probleem zich voordoet. Door de alerts goed in te regelen (juiste thresholds) wordt je door eG Enterprise gewaarschuwd bij mogelijke problemen. Je voorkomt dat een eindgebruiker een storing meldt. Op deze manier switch je van reactief naar proactief beheer.

De lokale kantoren van eG Innovations zijn gevestigd in Den Haag (NL), Londen (UK), Bonn (DE), Chennai (India), Singapore, Seoul (Korea), Melbourne (AUS), Brazilië, Iselin (NJ, VS), Vancouver (Canada) en Hong Kong met extra lokale medewerkers en partners in vele andere landen.

eG Enterprise is an Observability solution for Modern IT. Monitor digital workspaces,
web applications, SaaS services, cloud and containers from a single pane of glass.